to znamená:

 • Více peněz na sociální oblast

 • Budeme prosazovat platbu bankovní kartou v MHD

 • Budeme pokračovat v rozšíření dopravy zdarma (pro děti do 15ti let, pro seniory od 65 let)

 • Dále budeme rozvíjet a podporovat ekologickou dopravu v Opavě

 • Zaměříme se na nakládání s odpady ve městě a jejich využití

 • Více zeleně ve městě vyčistí vzduch a dodá vláhu v ulicích

 • V Kylešovicích opravíme komunikace, chodníky a rozšíříme veřejné osvětlení

 • V městských částech se postaráme o dobudování potřebné infrastruktury (kanalizace, chodníky, ulice…)

 • Budeme podporovat spolky věnující se dětem a mládeži

 • Podzemní garáže pod parkem na náměstí Slezského odboje (poliklinika, soud, 2x škola, rezidenti, loutkové divadlo…)

 • Velké investice typu bazén či zimní stadión budeme budovat pouze za podpory dotačních prostředků