• Navýšíme množství městských nájemních bytů (výstavbou nových)

  • Postavíme nové startovací byty mladým

  • Dále budeme rozšiřovat kapacitu dostupného bydlení seniorům

  • Opravíme současný bytový majetek města