„KDU-ČSL Opava je proti zachování hazardu v Opavě a v rámci zachování dlouhodobých společenských hodnot bude prosazovat jeho úplné zrušení. Jediné možné řešení a varianta pro město Opava je, úplný zákaz dle platné a přípustné zákonné normy. Jakožto strana hlásající zodpovědnou politiku si myslíme, že jedině tímto krokem lze přispět k zachování bezpečné a krásné Opavy, města přívětivého pro rodiny, seniory, studenty, pracující i turisty.“