Od nového roku dojde ke změně v platbě poplatků za komunální odpad.  Ta vychází vstříc rodinám s dětmi. Zatímco doposud byly od poplatku osvobozeny pouze děti do tří let,  nově se tato úleva bude týkat všech nezletilých, tj. do 18 let.