to znamená:

  • Navýšíme množství městských nájemních bytů (výstavbou nových)

  • Postavíme nové startovací byty mladým

  • Rozšíříme kapacitu dostupného bydlení seniorům

  • Opravíme současný bytový majetek