NEchceme „HAZARD“

to znamená:

 • Chceme v Opavě zrušit herny

 • Nehazardujme s životy občanů, vybudujeme ucelenou síť cyklostezek, zvýšíme bezpečnost přechodů pro chodce (označení, osvětlení)

 • Vybudujeme další kruhové křižovatky („kruháče“) aby byl průjezd Opavou plynulejší

 • Méně kamionů do městských uliček

 • Nepodpoříme rozhazování veřejných peněz za nepotřebné projekty bez podpory občanů (bazény, stadiony apod.)

 • Nebudeme podporovat rozprodávání městského majetku (pozemky, budovy)

CHCEme budovat dostupné bydlení pro občany

to znamená:

 • Navýšíme množství městských nájemních bytů (výstavbou nových)

 • Postavíme nové startovací byty mladým

 • Rozšíříme kapacitu dostupného bydlení seniorům

 • Opravíme současný bytový majetek

BUDEme prosazovat

to znamená:

 • Více peněz na sociální oblast

 • Budeme prosazovat platbu bankovní kartou v MHD

 • Budeme pokračovat v rozšíření dopravy zdarma (pro děti do 15ti let, pro seniory od 65 let)

 • Dále budeme rozvíjet a podporovat ekologickou dopravu v Opavě

 • Zaměříme se na nakládání s odpady ve městě a jejich využití

 • Více zeleně ve městě vyčistí vzduch a dodá vláhu v ulicích

 • V Kylešovicích opravíme komunikace, chodníky a rozšíříme veřejné osvětlení

 • V městských částech se postaráme o dobudování potřebné infrastruktury (kanalizace, chodníky, ulice…)

 • Budeme podporovat spolky věnující se dětem a mládeži

 • Podzemní garáže pod parkem na náměstí Slezského odboje (poliklinika, soud, 2x škola, rezidenti, loutkové divadlo…)

 • Velké investice typu bazén či zimní stadión budeme budovat pouze za podpory dotačních prostředků