to znamená:

  • Chceme v Opavě zrušit herny

  • Nehazardujme s životy občanů, vybudujeme ucelenou síť cyklostezek, zvýšíme bezpečnost přechodů pro chodce (označení, osvětlení)

  • Vybudujeme další kruhové křižovatky („kruháče“) aby byl průjezd Opavou plynulejší

  • Méně kamionů do městských uliček

  • Nepodpoříme rozhazování veřejných peněz za nepotřebné projekty bez podpory občanů (bazény, stadiony apod.)

  • Nebudeme podporovat rozprodávání městského majetku (pozemky, budovy)